HUNSA REAL ESTATE

“ความสุขแห่งการอยู่อาศัยในบ้านที่ พิถีพิถันใส่ใจในทุกๆรายละเอียด”

  เราเลือกสรรวัสดุเกรดพรีเมี่ยม เพื่อเป็นที่สุดของที่อยู่อาศัย โดยโครงการหมู่บ้านหรรษา ดำเนินกิจการตั้งแต่ปี 2523
โดยจำหน่ายที่อยู่อาศัยประเภท บ้านแถว บ้านเดี่ยว และอาคารชุด
ทั้งนี้ มากกว่า 10,000 ยูนิต
ทั้งในกรุงเทพมหานคร สมุทรสาครและเชียงใหม่